Kommissionens forordning (EF) nr. 1085/2000 af 15. maj 2000 om visse betingelser for anvendelsen af kontrolforanstaltningerne for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav