Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2449 — Goldman Sachs/SJPC/SCP De Milo/Nascent) (EØS-relevant tekst)