Komission tiedonanto talous- ja työllisyyspolitiikan koordinaatioprosessin selkeyttämisestä