Sag C-162/01 P: Appel iværksat den 13. april 2001 af E. Bouma til prøvelse af dom afsagt den 31. januar 2001 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-533/93, E. Bouma mod 1) Rådet for Den Europæiske Union og 2) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber