Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet vedrørende Bulgariens deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne erhvervsuddannelse og almen uddannelse