Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa) (Tekst značajan za EGP) 2020/C 316/01