Kommissionens beslutning af 12. juli 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fjerkræ og rugeæg fra tredjelande, bortset fra strudsefugle og strudseæg, herunder krav om sundhedsforanstaltninger efter indførsel (Tekst af betydning for EØS) (96/482/EF)