Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2002 af 16. maj 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren