Kommissionens forordning (EØF) nr. 1359/88 af 18. maj 1988 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 53. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1092/87