Kommissionens forordning (EØF) nr. 1548/82 af 16. juni 1982 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb i forbindelse med den 42. dellicitation for råsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 2235/81