Kommissionens forordning (EØF) nr. 3290/86, af 28. oktober 1986, om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer