Sag C-300/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 25. april 2003 af Hessisches Finanzgericht i sagen Honeywell Aerospace GmbH mod Hauptzollamt Gießen — tjenestested Fulda