ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3307/03 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς την Επιτροπή. Μη εντοιχιζόμενοι φούρνοι.