2000/743/EF: Kommissionens beslutning af 28. november 2000 om ændring af beslutning 2000/598/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod bluetongue på Sardinien og om ændring af beslutning 2000/685/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod bluetongue på Sicilien og i Calabrien (meddelt under nummer K(2000) 3561) (EØS-relevant tekst)