Indkaldelse af forslag vedrørende EF-samarbejde med hensyn til civilbeskyttelse: d) mekanisme — øvelser