SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3695/01 af Nelly Maes (Verts/ALE) til Kommissionen. EU-delegationer.