SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1793/82 AF ANNE-MARIE LIZIN TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS TI MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: NIVEAUET FOR AMBASSADEREPRAESENTATIONEN I CHILE