Kommissionens forordning (EF) nr. 2006/2000 af 21. september 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger