Sag C-58/01: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 6. februar 2001 af Special Commissioners (Det Forenede Kongerige) i sagen Océ van der Grinten NV mod Inland Revenue Commissioners