Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1362/86 af 6. maj 1986 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø (EFT nr. L 118 af 7.5.1986)