Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 20. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation