Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2001 af 19. april 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 555/2001 omhandlede licitation