Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/2001 af 19. oktober 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår berettigelse til arealstøtte