Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1600/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 189 af 22.7.1999)