Kommissionens forordning (EF) nr. 45/2003 af 10. januar 2003 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1274/91 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg