SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0891/00 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Vurdering af dioxinkrisen i Belgien.