Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 10. maj 2001 i sag C-258/99, BASF AG mod Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arrondissementsrechtbank, Haag) ("Forordning (EF) nr. 1610/96 — plantebeskyttelsesmidler — supplerende beskyttelsescertifikat")