BESLUTNING SOM AFSLUTNING PAA HOERINGEN AF EUROPA-PARLAMENTET OM FORSLAG FRA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER TIL RAADET TIL DIREKTIV OM GRAENSEVAERDIER OG KVALITETSMAALSAETNINGER FOR UDLEDNINGER AF HEXACHLORCYKLOHEXAN, NAVNLIG LINDAN