Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/2002 af 16. august 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1938/2001, (EF) nr. 1939/2001 og (EF) nr. 1940/2001 om åbning af løbende licitationer med henblik på salg af ris, som det spanske, det græske og det italienske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder