LOV nr 336 af 16/05/2001 om hold af slagtekyllinger