SPØRGSMÅL nr. 34 (H-0126/00) af Pernille FRAHM til Rådet. Regeringsduelighed