Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2001 Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén