Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001 — Sektion VI — Det Økonomiske og Sociale Udvalg