Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om forbindelserne mellem EU og Middelhavsområdet: Styrkelse af Barcelona-processen (KOM(2000) 497 - C5-0630/2000 - 2000/2294(COS))