Godkendelse af statsstøtte i henhold til EØS-aftalens artikel 59, stk. 2, artikel 61 og 63 samt artikel 1, stk. 3, i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen (EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning om ikke at gøre indsigelse)