Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2001 af 28. juni 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug