Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. marts 2003.