Kendelse afsagt den 30. juni 1983 af formanden for Domstolens tredje afdeling i sag 39/83 R: Cornelius Fabius, Den Haag, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber