SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1542/01 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Alternative og supplerende foranstaltninger for hurtigere at bringe mund- og klovsygeepidemien til ophør.