Forslag til Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om tilpasning med virkning fra 1. juli 2002 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner