Rådets forordning (EØF) nr. 1522/80 af 28. maj 1980 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz om anvendelse af reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse og om anvendelse i Fællesskabet af afgørelse nr. 3/79 truffet af Den blandede Kommission, der er oprettet i henhold til nævnte aftale