Statsstøtte — Grækenland — Støtte C 36/2002 (ex NN 18/02) — præmieordning for rejsearrangører, Grækenland — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst)