Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1902 — Telia/Commerzbank/FNH) (EØS-relevant tekst)