Domstolens dom af 15. marts 1983 i sag 145/82: Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Republik (Traktatbrud — direktiv om medicinske specialiteter)