Forslag til afgørelse fra generaladvokat Darmon fremsat den 25. februar 1986.