Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2002 af 11. april 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand