KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. februar 1989 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet i Det Forenede Kongerige i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 797/85 (Kun den engelske udgave er autentisk) (89/142/EØF) (89/142/EØF)