SKRIFTLIG FRÅGA E-0513/01 från Olivier Dupuis (TDI) till rådet. Undantagstillståndet och den allvarliga situationen i Ecuador.