Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja om handel med tekstilvarer - Protokol A - Protokol B - Godkendt protokollat