Sag C-401/00: Sag anlagt den 3. november 2000 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg